Последният труд на покойния астрофизик Стивън Хокинг беше публикуван тази седмица в Journal of High Energy Physics. В него Хокинг изследва възможността да живеем в т.нар. мулти вселена.

Според научния труд е възможно Големият взрив да е създал безкраен брой вселени, които съществуват едновременно. Хокинг изследва дали между тези вселени има взаимодействие и дали въобще има физични закони, които да ги управляват.

Идеята за безкраен брой вселени, произлезли от Големия взрив, хрумва първо на Хокинг и Хертог. Според тях най-големият проблем с тази теория е, че нито един от съществуващите физични закони не може да бъде приложен за всички вселени.Научният труд е на Стивън Хокинг и Томас Хертог от Института по теоретична физика в университета в Лювен, Белгия.

В публикувания труд двамата разработват и преразглеждат теоретичните характеристики на Големия взрив, като прилагат нови математически методи.

Според разработените от тях модели всички вселени трябва да „споделят” поне част от законите на физиката.

Ако теорията им се окаже вярна, изследването им може да послужи на бъдещи физици по-лесно да идентифицират други вселени в бъдеще.

Финалният вариант на новото проучване е изпратено в списанието едва 10 дни преди да почине Хокинг.
.