Библията е пълна с вълнуващи и необясними на пръв поглед случки. Уважавайки вярата и светото писание, Cracked ни показва няколко примера за това как зад дадена божествена намеса може да се крие научен или природен феномен.

Манна небесна

Преходът през пустинята винаги е тежък, а когато по петите ви са разгневени египтяни, нещата стават още по-сериозни. Тогава Бог се смилява над Мойсей и евреите и посипва от небето манна небесна, с която те се хранят и успяват да завършат пътя си.

Вероятно става въпрос за една сладка ядлива субстанция, която се създава от различни организми като бактерии, растения и вид бръмбър Trehala manna, който се среща в Близкия изток и чиято какавида е вкусна и пълна с хранителни вещества.

Горящият храст

Според Изход 3, на върха на планината Синай Мойсей видял горящ храст, който обаче не изгарял. Нещо повече, храстът му доверил, че именно той ще успее да изведе народа си от Египет.

Знаете ли какво още гори без разпадане - въглищата? В природата се среща по-екзотичен вид естествено гориво, което например се съдържа в някои растения като акацията. Учените отдавна смятат, че на Синай е имало активен вулкан, който най-вероятно е първоизточникът на огъня. Говорящият храст пък може да се обясни с наличието на психоактивна субстанция, която причинява халюцинации.

Витлеемската звезда

Витлеемската звезда вече две хиляди години пази своята тайна. Историци, астрономи, астролози, физици напразно се опитват да разгадаят знамението, указало слизането на Божия син на Земята. В мистерия остават обгърнати и мъдреците, които в онези години феноменално разгадали небесния знак и първи се поклонили на "новородения цар". Кои са били те и каква е била тази светлина в небето и до днес остава загадка.

През 1614 година немският астроном Йохан Кеплер изяснил, че през 7 г. пр.н.е. е имало серия от три съединения между Юпитер и Сатурн. Ученият предположил, че сближаващите се планети може да са били видни от Земята, и именно това явление да е станало известно под названието „Витлеемска звезда“. През 3–2 г. пр.н.е. имало серия от седем съединения на космически тела, включително три съединения на Юпитер и Регул (най-ярката звезда в съзвездие Лъв), а също необичайно близко съединение между Венера и Юпитер на 17 юни 2 г. пр.н.е. и през август 3 г. пр.н.е.

Болестта на цар Езекия и чудото със сянката на слънцето

Цар Езекия се разболял и поискал от пророк Исаия доказателство за съществуването на Бог под формата на помощ или лечение. И Бог върнал с десет градуса сянката върху слънчевия часовник.

Този тип уреди работят не на базата на местоположението на Слънцето, а на това на най-ярката точка в небето. Тя обикновено е Слънцето, но има и изключения, като например при облачен ден, когато облаците променят начина, по който пада сянката - метеорологичен феномен, който може да е вероятна причина за чудото.

Огън от небето

Цар Ахав и царица Иезавел поставили в Самария идола на езическото божество Ваал, приканяли народа да му се покланя и преследвали служителите на истинския Бог. Затова пророк Илия с молитва заключил небето и три години и половина не валяло дъжд. Гонен, пророкът предложил на Ахав да принесат жертва на планината Кармил и на когото жертвата се запали с огън от небето, неговата вяра да се счита за истинска. Царят се съгласил и заклали жертви. Жреците на Ваал напразно се молили, нищо не станало. А върху жертвата на пророка паднал огън от небето и я изгорил. Народът видял това, до земята се поклонил на Истинския Бог.

По всяка вероятност се касае за светкавица и по-точно за феномен, при който светкавицата изминава големи хоризонтални разстояния от точката си на появяване в горната част на облак. В някои случаи подобна светкавица може да измине до 30 километра при иначе слънчев ден, което обяснява явлението.

Разделянето на Червено море

Това е може би най-добре познатият епизод, който дълго време озадачава учените. През 2010 г. обаче, с помощта на компютърни симулации, те установили, че при силни постоянни ветрове, на определено място в морето наистина водата може да се обърне, разкривайки относително сух път, по който израилтяните да минат. Минималната скорост на вяъра трябва да е над 100 км/ч, но не е невъзможно.