Група за повишаване на осведомеността относно хранителните разстройства реши да насочи вниманието ни към генераторите на изображения с изкуствен интелект (ИИ) и начина, по който те разпространяват нереалистични стандарти за красота, подобно на данните в интернет, по които са били обучени.

Проектът "Булимия" натоварва генераторите на изображения Dall-E 2, Stable Diffusion и Midjourney със задачата да създадат перфектното женско тяло специално според социалните медии през 2023 г. Същото е направено и при мъжете.

"По-дребните жени се появяват в почти всички изображения, създадени от Dall-E 2, Stable Diffusion и Midjourney, но последния измисли най-нереалистичните представи за женското тяло", разказва екипът в публикация, в която подробно описва своите констатации. "Същото може да се каже и за генерираните от него мъжки физики, всички от които изглеждат като фотошопирани версии на културисти."

Екипът установява, че 40 % от изображенията, генерирани от изкуствения интелект, изобразяват нереалистични типове тела (малко повече при мъжете, отколкото при жените). В 53% от изображенията откриваме и маслинови тонове на кожата, а 37% от генерираните хора са с руса коса, пише "Обекти".

След това екипът подканва генераторите да генерират една „по-обща представа за съвършените мъж и жена“ за 2023 г.

Според констатациите основната разлика между двете генерирания е, че изображенията, базирани на социалните медии, са били по-сексуално натоварени и са съдържали повече непропорционални и нереалистични части на тялото.

До 1500 лева Бонус за Онлайн Казино Игри! Бонусите са важни!

"Като се има предвид, че социалните медии използват алгоритми, базирани върху това кое съдържание задържа погледите най-дълго, е лесно да се предположи защо визуализациите на ИИ биха се получили по-сексуални. Можем обаче само да предположим, че причината, поради която ИИ създава толкова много странно оформени версии на телосложения, на които се е натъкнал в социалните медии, е, че по начало тези платформи насърчават нереалистични типове тела", пише екипът.

В генераторите, базирани на изкуствен интелект, многократно са откривани расистки и сексистки предразсъдъци (като ИИ улавя предразсъдъци в своите набори от данни). Според констатациите на The Bulimia Project те са предубедени и към нереалистични типове тела.

"В епохата на филтрите на Instagram и Snapchat не е разумно да смятаме, че някой може да постигне физическите стандарти, зададени от социалните медии - пише екипът, - така че, защо да се опитваме да отговорим на нереалистичните идеали? По-здравословно е както психически, така и физически да придържаме очакванията си за образа на тялото към сферата на реалността.“