Неблагоприятната демографска и икономическа ситуация в страната вече е заплаха не само за дългосрочната финансова стабилност на пенсионната система, но е рискова и за поддържането на сегашното й състояние. Това сочи анализ на Националния осигурителен институт (НОИ) за държавното обществено осигуряване през 2012 година.
Заради прекалено многото привилегии, малкото работещи и многото пенсионери дори изплащането на днешните пенсии е огромен проблем за осигурителната система в страната, признават от НОИ. В анализа се отчита, че приходите от вноски покриват едва половината от общите разходи.<br /> <br /> В НОИ от осигуровки през 2012 г. са влезли 3.83 млрд. лв., а разходите са били 8.36 млрд. лв., като останалото е допълнено от бюджета, т.е. от парите на данъкоплатците.<br /> <br /> &quot;Способността на системата със собствени приходи да покрива поетите ангажименти към бенефициентите на държавното обществено осигуряване е сведена до критично ниво. При тези условия не само дълготрайната финансова стабилност е застрашена, но и възможността фонд &quot;Пенсии&quot; на ДОО да финансира дори сегашните сравнително ниски нива на адекватност на пенсиите за преобладаващата част от пенсионерите&quot;, пише в анализа.<br /> <br /> От НОИ настояват за промени, които ще осигурят финансова стабилност на системата. Това може да означава орязване на права и затягане на условията за пенсиониране.<br /> <br /> Основен проблем за осигуряването са многото възможности за получаване на пенсия преди законово установената възраст, която за 2012 г. е 60 г. и 4 месеца за жените и 63 г. и 4 месеца за мъжете. Средната възраст на новоотпуснатите лични пенсии, в която влизат всички видове - за осигурителен стаж и възраст, инвалидни, за тежък труд, е била 56 г. и половина за мъжете и 55 г. и 10 месеца за жените.<br /> <br /> Условията за ранно пенсиониране бяха леко затегнати за полицаи и военни с увеличение първо на изискуемия стаж от 25 г. на 27 г., а от т.г. вече има и минимална възраст за нисшите чинове в армията (52 г.) и за висшите (54 г.). Управляващите обаче искат да я премахнат, макар че според отчета на НОИ тяхната реална пенсионна възраст от 49 г. и половина за мъжете и 53 г. и 5 месеца за жените е много под определената от социалния кодекс. В същото време хората, които са се пенсионирали по общия ред, са го правили на 62 г. за мъжете и 60 г. и 8 месеца за жените.<br /> <br /> Според НОИ различните видове пенсии се получават средно между 20 и 30 години, но тази статистика е доста подвеждаща, тъй като все още се изчислява на базата на починалите пенсионери с пенсии отпреди 2000 г., когато възрастта за пенсия беше много по-ниска. Предвид ниската продължителност на живот у нас и завишените условия за излизане в пенсия се очаква сегашните и бъдещите пенсионери да вземат пари от НОИ между 10 и 15 г.<br /> <br /> Поради по-ранното излизане в пенсия средните пенсии на най-възрастните са и най-ниски. Хората над 85 г. живеят с около 200 лв. на месец при средна пенсия за м.г. от 271 лв. за пенсионерите по общия ред и 468 лв. за военни и полицаи.