Данъчните използват методи на ЦРУ, за да разкриват опити за укриване на налози. От Националната агенция за приходи са направили рисков профил на всеки данъкоплатец в страната – физическо лице и фирма, пише “Труд”, позовавайки се на свои източници. Като при гражданите рисковият профил е за цялото домакинство, тъй като често парите идват от един член на семейството, но след това се харчат от всички.

За определяне на рисковия профил на гражданите освен традиционните критерии дали са имали закъснение при плащането на налозите си и дали са подавали в срок данъчните си декларации за доходите извън работната заплата, от НАП са въвели и редица други критерии. Сред тях са например образование, възраст, пол и семейно положение. А ако ром без никакво образование е участник в няколко фирми рискът те да бъдат използвани за данъчни измами нараства значително. Всички критерии за определяне на рисковия профил обаче са строго пазена тайна.

Чрез създадения рисков профил от НАП много по-лесно и по обективни критерии ще избират върху кои граждани и фирми да бъдат насочени проверките. Те използват не само методи, но и технически средства на ЦРУ. В приходната агенция имат софтуер, подобен на използваните в ЦРУ, който открива връзките между граждани и фирми, които погледнато на пръв поглед нямат нищо общо. За целта се използват косвени критерии за свързаност, като например дали няколко фирми са регистрирани на един и същи адрес, дали сключват сделки помежду си, дали са клиенти на едни и същи компании.

Например, ако 50 фирми използват услугите на една счетоводна компания и в голяма част от тях са открити едни и същи нарушения, вероятността същият опит за укриване на налози да е използван и в някоя от останалите фирми е твърде голям. Чрез този софтуер се открива кой е свързващото звено при поредица от много сделки, които целят укриване или източване на ДДС. От НАП използват и специален софтуер за електронни ревизии. С негова помощ много бързо експертите откриват нарушенията в счетоводството на дадена компания. Като се пестят много часове човешки труд. Използването на този софтуер става по две направления.

При първото софтуерът влиза в употреба, когато при проверка в търговец или заведение бъде открито някакво нарушение или при поискване на подробни данни за продажбите се оказва, че сървърите с информацията са в екзотични дестинации като Макао или на островната държава Филипини. В такива случаи цялата счетоводна информация на търговеца се копира на дискове и след това се анализира от софтуера на НАП. Второто направление за използване на софтуера е при стандартни проверки и ревизии.

Просто дадена фирма дава на НАП дистанционен достъп до счетоводната си информация и софтуерът проверява дали има някакви нередности. За откриването на нередности се използват десетки критерии, които обаче са строго пазена тайна.

Разкриха допълнителни налози за 35 млн. лв.

87 човека се занимават с електронни ревизии

Електронните ревизии и проверки, които извършват експертите на НАП нарастват. През 2018 г. продължи работата за увеличаване дела на контролните производства, в които се използва специализиран софтуер за анализ на данни в електронен формат.

Броят на специализираните екипи за електронни ревизии в Териториалните дирекции на НАП се увеличи на 19 с обща численост 87 човека, а общият брой на служителите, които в рамките на извършвания контрол над фирмите активно прилагат анализ на данни в електронен формат вече надхвърля 180. През 2018 г. са възложени общо 907 проверки и 413 ревизии, в които се използва специализираният софтуер, а броят на приключилите проверки и ревизии с използването му е съответно 698 и 318. Размерът на допълнително установените задължения с използването на софтуера е над 35,826 млн. лв.

Технологии

Общуването е изцяло по мрежата

От НАП използват технологиите не само за по-бърз и ефективен контрол, а преди всичко за облекчаване на бизнеса и гражданите, за подобряване на комуникацията с приходната агенция. НАП предоставя много електронни услуги – подаване на данъчни и осигурителни декларации и документи, предоставяне на удостоверения и информация, плащане на данъци и осигурителни вноски и др. За година електронните услуги на НАП се ползват над 480 млн. пъти, което спестява на бизнеса и гражданите пряко над 300 млн. лв. административни разходи. Общуването на данъкоплатците с НАП може за става онлайн не само при подаване на данъчните декларации, а и в рамките на контролните действия. При ревизия доказателствата, които се изискват от фирмите, може да бъдат изпращани онлайн. Връчването на различните актове от страна на НАП също може за става по интернет.

За една година

Разкриха 30 млн. лв., укрити от онлайн търговци

Завършиха 357 производства

От НАП сериозно увеличиха проверките, които извършват на онлайн търговци, които не обявяват доходите си от продажби в интернет. През 2018 г. бяха възложени 595 ревизионни производства и 2178 проверки на електронни търговци. В резултат на приключилите през годината 357 ревизии са установени допълнително данъчни и осигурителни задължения в размер на над 27 млн. лв. Освен това в хода на ревизиите и проверките са направени доброволни корекции на подадени данъчни декларации като в бюджета са внесени допълнително 2,9 млн. лв. За да бъдат селектирани онлайн търговци за проверка, от НАП поискаха данни от куриерските фирми за направените доставки с наложен платеж. Когато се установи, че един гражданин или дружество редовно получава суми от куриерските компании за изпратени от него вещи с наложен платеж, явно извършва търговска дейност в интернет. При проверките се оказва, че търговци укриват обороти за десетки хиляди левове от продажби в мрежата.

Игра на късмета

През мобилния телефон участваме в лотарията на НАП

Използваните от НАП технологии позволяват по-лесно участие в лотарията на приходната агенция с касови бележки. От НАП разработиха мобилното приложение, което позволява проверка дали дадена касова бележка е истинска. С него обаче може да става и регистрацията на касовите бележки за участие в лотарията на НАП с голяма награда 50 хил. лв. Проверката дали касовата бележка е фалшива става със сканиране на QR код, които поетапно до края на годината ще стане задължителен за всяка касова бележка. Мобилното приложение на НАП може да се изтегли през App Store за телефони с операционна система iOS или през Google Play – за Android устройства.

Проверката става на 2 фази – първо се сканира QR кода, като приложението показва кодираните в него цена, дата, час и номер на касовата бележка. Клиентът може да сравни дали данните в хартиената бележка и мобилното приложение съвпадат. Ако данните съвпадат, потребителят може да направи справка чрез приложението дали касовата бележка е получена в НАП. Ако всичко с бележката е наред, приложението показва в зелено, че тя е получена в НАП. Ако бележката не е изпратена в НАП или има разминаване в данните, приложението дава възможност за подаване на сигнал по телефона.

Регистрираха 15 000 интернет магазина

Правят проверки, като поръчват стоки

Можем да видим кой е легален

В следващия месец от НАП ще активизират проверките на онлайн магазини.

Предвижда се служители на приходната агенция да правят контролни покупки от е-магазини, за да проверят дали спазват данъчните изисквания, предупредиха от НАП. Анализ на ведомството сочи, че ежегодните щети за бюджета от невнесени данъци и осигуровки при онлайн търговията възлизат на около 170 млн. лв. Именно затова беше въведено задължение онлайн магазините да са регистрирани в НАП и да дават касови бележки на клиентите си. Като фискалните бонове може да бъдат и електронни и да се изпращат по мейл.

Допълнителните изисквания важат за електронните търговци, които приемат картови плащания или наложен платеж при доставка на стоки с куриери. Това се отнася дори за ресторанти и хотели, които позволяват през сайт да бъде поръчана храна за вкъщи или да бъде резервирана и платена нощувка. Близо 15 000 електронни магазини са декларирани в НАП до крайния срок 29 юни, съобщиха от приходната агенция.

Основната цел на промените беше онлайн търговците да излязат на светло и да плащат данъци върху оборота и печалбата си. Като допълнителен бонус обаче потребителите вече могат да проверят на сайта на НАП дали даден онлайн магазин или търговец, от когото купуват стоки или услуги, са регистрирани в приходната агенция. При онлайн магазините, които не са регистрирани, рискът дадена стока да бъде поръчана, но да не бъде доставена е поголям.