Предвидени са средства за безплатно включване на всички деца над 3 години в детски градини. Това каза по време на брифинг на МОН министърът на образованието и науката проф. Николай Денков.

„Предвидени са средства за безплатно включване в детски градини на всички деца над 3-годишна възраст. Досега в отделни общини имаше предвидени средства за 3-годишните деца. С новия бюджет ще бъдат осигурени средства за всички деца от 3 години нагоре да бъдат освободени от такси и включени в детските градини. Всички приоритети са базирани на една основна цел - разширяване обхвата на образованието“, допълни още Денков.

Първи приоритет на МОН през 2022 г. е увеличаването на обхванатите деца в образователната система. Предвидени са няколко групи мерки. Едната от тях са предвидени средства за безплатно включване в детските градини на всички деца от 3-годишна възраст нагоре.

Втората група дейности е свързана с развиването на изцяло нова програма за извънкласни дейности в областта на спорта и културата. Програмата ще бъде реализирана съвместно с Министерството на младежта и спорта и с Министерството на културата.

Третата група дейности от този първи приоритет е стартирането на нова програма за ремонт на спортни площадки и физкултурни салони. Програмата ще бъде многогодишна, ще стартира тази година и вероятно ще продължи през следващите три години.

„Целта е да бъдат обхванати максимален брой деца в групови извънкласни дейности, които да им помогнат да се включат в социалния живот. Най-важният фактор за качествено образование са добре подготвените и мотивирани учители“, каза Николай Денков.

Министърът на образованието акад. Николай Денков ще предложи допълнителни почивни дни между двата срока в седмицата от 31 януари - 4 февруари:

"Най-добрият вариант е в седмицата след края на учебния срок да бъдат обявени неучебни дни и така да се получат общо 9 дни, неучебни.

Тези решения е редно да се обсъждат на отраслов съвет, който е насрочен за 1 ч в петък. Това е предложението, с което аз ще вляза в него. Няма никаква причина на национално ниво да затваряме каквото и да било в момента."