Сексуалното образование в училище трябва да бъде съобразено с възрастта на децата. Това заяви образователният министър Красимир Вълчев по време на парламентарния контрол в отговор на въпрос за допускането на неправителствени организации да провеждат часове по сексуално образование, пише "Труд".

„Такова трябва да има, и има, но не като самостоятелен предмет. То е част от здравното образование, от обучението по биология“, каза министърът. По думите му трябва да се дискутира дали то не идва прекалено късно, предвид информационната среда, в която живеят нашите деца.

Министърът иска да се разшири образователната среда, така че в училищата да има повече външни специалисти (писатели, общественици), което да спомогне за развитието на способностите и уменията на децата. Това обаче трябва да става с гаранции, че няма да се злоупотреби с възрастта на децата, със статута им на ученици.

За случая в Перник министърът каза, че разрешението е дадено от началника на Регионалното управление по образованието. „Това, което имам като информация, е, че всички родители са дали своето информирано съгласие. От вчера имаме декларация, с която родители настояват това обучение да продължи“, допълни Вълчев.

„Първоначалната информация, която беше изнесена, беше от едно семейство. Тя не е потвърдена от нито един друг родител“, подчерта министърът. Според него не може да се подхожда с презумпция за виновност към всички юридически лица с нестопанска цел.

Вълчев посочи, че миналата година е изпратил писмо до регионалните управления по образованието, в което е конкретизирал задълженията им в подобни случаи и ясно е казал, че не трябва да допускат беседи, срещи и обучения с деца на всякакви външни лица, които подтикват децата да определят половата си идентичност.

„Не трябва да допускат обучения, които съдържат материали, които противоречат на добрите нрави и налагат други, проповядват дискриминация, насилие, неуважение. Гарантът за това трябва да бъдат учителите, директорите, регионалното управление и министерството, което също трябва да е уведомено и да разрешава всеки един конкретен случай“, каза още министърът.