Кметът на община “Тунджа” Георги Георгиев е изпратил до НСОРБ писмо с мотивирано предложение за обявяване на Основно училище „Св. Паисий Хилендарски” в с. Скалица, Ямболско, за защитено училище, съобщи пресаташето на община "Тунджа" Жана Николова, предаде кореспондентът на БЛИЦ в Бургас.
Предложението е изпратено на основание потърсеното становище от страна на НСОРБ във връзка с подготвяните за съгласуване проект на Постановление на Министерския съвет за приемане на критерии за определяне на защитени училища и проект на Решение на Министерския съвет за приемане на списък със защитените училища.
В предложеният от МОН списък от 74 училища от страната, на този етап не е включено училище от община “Тунджа”.

Предложението на кмета на общината относно обявяването на училището в с. Скалица за защитено, отговаря на предлаганите в проекта на ПМС критерии за такъв вид училище.
Село Скалица се намира на 36 км. от общинския център и е естествен географски център на седем населени места, в които няма действащи училища. Това са селата Голям манастир, Генерал Тошево, Миладиновци, Овчи кладенец, Меден кладенец, Межда и Маца, от които 63 деца се обучават в с. Скалица. По прогнозни данни през 2008/2009 г. в училището ще се обучават 108 деца от първи до осми клас. Най-близкото друго функциониращо общинско училище се намира в с. Ботево и в него се обучават 81 ученици. Въпреки изградената комуникационна инфраструктура в района на с. Скалица, при пътуване на учениците на повече от 20 км., особено през зимния сезон, като се отчита денивелацията и релефа, не могат да се създадат условия за безопасност на маршрута и поносимост на пътуването. Наред с това, в училището на с. Скалица са създадени много добри условия за обучение, а през предстоящата година ще се въведе и целодневно обучение на учениците, както и столово хранене.
На база посочените дадености, кметът на общината настоява за съдействие пред НСОРБ Основно училище „Св. Паисий Хилендарски” с. Скалица да бъде обявено за защитено училище. /БЛИЦ