Какво се случва, когато студентите срещнат президентите? Георги Първанов и Росен Плевнелиев приеха поканата на бъдещите политолози от Софийския университет и разказаха за ролята на държавния глава и тежестта на политическата реч.

Застанали един до друг и с подадена ръка - така президентите Георги Първанов и Росен Плевнелиев се изправиха пред студентите по политология, за да им разкрият тънкостите на политическата реч и нейното значение. 
"Словото е огледалото на демокрацията", заяви президентът (2002-2012 г.) Георги Първанов.

Той вярва, че една реч трябва да е убедителна и впечатляваща, но признава, че днес не е така.

"Съвсем различно е политическото слово, то е с много агресия, много омраза", допълни той.

И казва, че най-трудно е новогодишното слово, когато трябва да се обърнеш към всички хора и да приемеш, че накрая никой няма да е доволен. 

А според Росен Плевнелиев фокусът се е изместил върху гафовете.

"Първа нова година написах страхотна реч написах, но хора от моя екип и екипът на БНТ прожектираха скалисти планини отзад. И ако ви питам какво точно казах аз в тази реч - никой не разбра, дебатът беше за прословутите скалисти планини", подчерта Плевнелиев.

А в словото трябва да се търси приемственост.

"Когато бяхме в опозиция на премиера Иван Костов, беше много трудно, не е лесен опонент. Тогава като партиен лидер съм бил остър, но винаги съм си запазвал вратата отворена, да си подадем ръка", добави Първанов.

А студентите от клуба по политология призоваваха политиците да се замислят за тежестта на думите.

"Както и двамата президенти споделиха – няма значение вече какво ще кажеш, защото се гледат само фаловете. Надявам се да се спре с този популизъм и наистина да видим смисъл отвъд всичко друго", каза председателят на студентски клуб Дария - Лора Дачева.