Около 58 000 четвъртокласници се явяват на външно оценяване. Днес е изпитът по български език и литература, а в петък - по математика, съобщава бТВ.

Днешната проверка на знанията е от три части. Първата е аудиодиктовка и 10 въпроса. Втората част от изпита включва текст за четене с разбиране и 10 тестови задачи към него – с избираем и със свободен отговор.

Третата част е задачата за създаване на собствен текст.

Утрешният изпит по математика е с 25 задачи, 18 от които с избираем отговор. Външното оценяване започва в 10 часа. Около 17 000 квестори ще следят за реда и спокойното протичане на националното външно оценяване.