Десет водещи български университета получиха ново оборудване за компютърни зали от верига хипермаркети "Технополис". Дарението е организирано със съдействието на министър Сергей Игнатов и Министерството на образованието, младежта и науката, а поводът е 10-тата годишнина на компанията. Днес на специална церемония в МОМН Божидар Колев, изпълнителен директор на "Технополис", връчи символични ваучери на представители на десетте висши учебни заведения.
&bdquo;Инициативата за дарението дойде от &quot;Технополис&quot;, те поискаха нашето съдействие за връзка с академичната общност. Това е един много добър пример за сътрудничество между образованието и бизнеса&ldquo;, каза министър Игнатов. <br /> <br /> Според Божидар Колев компанията е решила да направи това дарение, защото то е вид инвестиция в младите хора и в бъдещето на България. &bdquo;Надяваме се така да спомогнем за подобряване на условията на обучение в страната, да задържим повече млади българи да останат да учат, живеят и работят в родината&ldquo;, добави той.<br /> <br /> Университетите, които получиха компютърна техника от &quot;Технополис&quot; са Софийски университет &ldquo;Св. Климент Охридски&rdquo;,&nbsp;Технически университет &ndash; София,&nbsp;Университет по библиотекознание и информационни технологии &ndash; София,&nbsp;Нов български университет &ndash; София,&nbsp;Пловдивски университет &ldquo;Паисий Хилендарски&rdquo;; Великотърновски университет &ldquo;Св. Св. Кирил и Методий&rdquo;, Югозападен университет &ldquo;Неофит Рилски&rdquo; &ndash; Благоевград,&nbsp;Русенски университет &ldquo;Ангел Кънчев&rdquo;,&nbsp;Тракийски университет &ndash; Стара Загора,&nbsp;Университет &ldquo;Проф. Асен Златаров&rdquo; &ndash; Бургас. <br /> <br /> Всеки от тях получи по двадесет напълно окомплектовани компютърни конфигурации или други устройства - мултумедийни проектори, скенери и принтери, в зависимост от специфичните нужди за обучение на техните студенти. Стойността на дарението за всеки университет е 10 хиляди лева.<br />