През 2020 г. по инициатива на ДАНС и с цел защита на националната сигурност в масива с нежелани на територията на Република България чужденци са включени 11 чужди граждани, свързани с дейността на чужди специални служби. Това става ясно от доклад на Агенцията за 2020 г., пише "Монитор".

В доклада се казва, че като конкретни резултати през 2020 г. от противодействието на чужди специални служби в рамките на цялостния междуинституционален механизъм могат да бъдат посочени: пресичане на целенасочените опити на дипломат от посолството на Руската федерация и служител от Търговското представителство за нерегламентирано придобиване на информация, представляваща държавна тайна, свързана с избирателния процес в България и развитието на енергетиката и енергийната сигурност.

За тези действия Прокуратурата на Република България е образувала досъдебни производства. Предвид специалния статут на лицата съгласно Виенската конвенция за дипломатическите отношения, Министерството на външните работи е обявило дипломата за персона нон грата, а служителя - за „неприемлив“.

Други двама руски дипломати са обявени за персона нон грата заради нерегламентирано придобиване на информация, представляваща държавна тайна, свързана с развитието на военните способности и отбранителната индустрия.

Друг един руски дипломат пък е обявен за персона нон грата заради придобиване на информация, представляваща държавна тайна, свързана с числеността на разполаганите на територията на България по време на учения военнослужещи от САЩ.

Според доклада на ДАНС през миналата година основна опасност за държавите в Европа представляват атаки, извършени от мотивирани от терористичната пропаганда в интернет самостоятелно действащи лица, с лесни за набавяне средства, без значителна предварителна подготовка и сложна организация за действие.

Силно негативно въздействие имат и атаките с огнестрелно оръжие в централни градски части. Въпреки значителното ограничаване на процеса, все още заплаха за сигурността са и завръщащите се от конфликтни региони чуждестранни бойци, както и оставащата вероятност от използването на миграционните потоци от терористи като начин за придвижване към Стария континент.

През 2020 г. не е получавана информация за подготовка на терористични действия на територията на страната, за директно нападение срещу български граждани и интереси зад граница и за изграждане на терористични структури на наша територия.

Поради съпричастност към терористична дейност, със заповед на председателя на ДАНС са наложени принудителни административни мерки „отнемане право на пребиваване”, „експулсиране”, „забрана за влизане в Република България” и „забрана за влизане и пребиваване на територията на държавите – членки на ЕС” на 8 чужди граждани, а в информационния масив на нежеланите чужденци в Република България са включени 13 лица.

Според Международната организация по миграцията през 2020 г. в Европа са регистрирани 95 367 незаконни мигранти, спрямо 128 536 през 2019 г., 147 683 за 2018 г. и 188 372 за 2017 г.

По инициатива на ДАНС и с цел защита на националната сигурност в масива с нежелани на територията на България чужденци са включени 4 чужди граждани, ангажирани с посегателства, свързани с незаконна миграция.

В резултат на регулярен обмен на информация със съюзнически служби през 2020 г. са проведени редица международни операции по пресичане на канали за трафик на забранени вещества, като при някои са задържани и български граждани. Само по една от операциите експерти оценяват стойността на конфискуваната инкриминирана стока на приблизително 200 млн. лв.

В резултат на взаимодействието и обмена на информация със съюзнически служби е пресечена престъпна дейност на лица по изграждане на фабрика за нелегално производство на цигари в друга държава – членка на ЕС. При операцията са иззети 8 млн. къса цигари, тютюн за пушене, пари в брой, фалшиви бандероли и др. Пресечена е дейността и на други две фабрики, разположени на територията на страни от ЕС, както и на една в Република България.

От страна на ДАНС са извършени действия за пресичане на множество схеми за данъчни измами и други ощетяващи фиска посегателства. По предварителна оценка чрез осъществяваната престъпна дейност са нанесени щети на държавния бюджет за над 510 млн. лв., а предвид дългосрочния ѝ характер, размерът на предотвратената щета е няколкократно по-голям.