От всички 155 язовира, които са собственост на „Напоителни системи” в момента са пълни и преливат 13 язовира, които са под непрекъснато наблюдение. Това са язовирите Езерово, Изворово, Книжовник, Мандра, Звиница, Даскалово 2, Даскалово 1, Синята река (в Пловдив), Божурица и Ошане във Видин, Нови Пазар-1 и Кълново в област Шумен, язовир „Пчелина” на река Струма, „Виноградец” в област Пазарджик, заявиха от Напоителни системи, цитирани от "Дарик".
Други 15 язовира са пълни над 85%, те са с отворени основни изпускатели и контролирано се изпускат. Около нито от водоемите няма опасност от заливане на населени места и земеделски земи.<br /> <br /> От язовирите, които се стопанисват от &bdquo;Напоителни системи&rdquo;-ЕАД с най-големи водосбори са язовир &bdquo;Жребчево&rdquo;, &bdquo;Тополница&rdquo;, &bdquo;Пчелина&rdquo;, &bdquo;Огоста&rdquo;, &bdquo;Тича&rdquo; и &bdquo;Георги Трайков&rdquo;. Водосборите им са разположени в планинската и полупланинска част на страната, в която за момента има значителни запаси от сняг. От тези язовири в момента контролирано се изпускат води, за да се създаде свободен обем за поемане на пролетното пълноводие.<br /> <br /> Извършва се оглед на съоръженията на язовирите &bdquo;Панчерево&rdquo; и &bdquo;Искър&rdquo;.&nbsp;