Вижте колко събития с радиоактивни източници са регистрирани у нас през 2019 г.
През 2019 г. на територията на страната са регистрирани 16 събития с радиоактивни източници и материали с повишена радиоактивност. Това пише в доклад на Агенцията за ядрено регулиране /АЯР/, представен днес на пресконференция в сградата на агенцията.

В голяма част от случаите събитията са регистрирани при преминаване на товари през автоматичните системи за радиоактивен контрол, които са на входовете на големите металургични компании, както и на ГКПП. В един от регистрираните случаи на потвърждаване на ГКПП товарът е бил върнат на изпращача, допълват от АЯР.

В другите пет случая поради незначителните стойности от извършените на място измервания товарите са били освободени.

В случаите на потвърждаване наличието на радиоактивно замърсяване в товари, които най-често са били от метален скрап, товарът е бил отделян и са били предприемани необходимите мерки за откриване, изолиране и обезопасяване на замърсяването или източниците на йонизиращи лъчения.

Последствията от възникналите събития се ликвидират от междуведомствени аварийни екипи, сформирани от служители на компетентните държавни органи /АЯР, МЗ, МВР, ДП РАО/ в зависимост от конкретния случай, добавят от АЯР.