Пет дни преди крайния срок половината от очакваните декларации за облагане на доходите все още не са подадени в Националната агенция за приходите (НАП). До този момент в цялата страна са постъпили 300 000 декларации, а общият брой на формулярите, които очакват данъчните, е 600 000, съобщават от НАП.
&nbsp;По 3 декларации в минута ще трябва да приема и обработва всеки офис на приходната администрация до края на кампанията на 30 април 2013 г., са изчислили данъчните.&nbsp;Те съветват гражданите да не подават своите декларации за облагане на доходите в последния възможен ден, за да не им се наложи да чакат по опашки. <br /> <br /> Документите могат да се подадат чрез интернет с електронен подпис. Ако те са подадени по този начин, се ползва отстъпка от 5% от декларирания данък за довнасяне. Документите могат да бъдат подадени и на място в офисите на НАП в страната, както и по пощата с обратна разписка и в някои пощенски станции срещу входящ номер.<br /> <br /> Образец на декларацията за облагане на доходите може да се изтегли от интернет страницата на агенцията. Срокът за подаване на годишните данъчни декларации за облагане на доходите изтича на 30 април, като в същия срок трябва да бъде заплатен и дължимият данък за довнасяне.<br /> <br /> От НАП напомнят още, че до края на април 2013 г. физическите лица, които сами определят и внасят дължимия авансово данък, трябва да подадат и още една, нова декларация, освен годишната декларация за доходите им от 2012 г. <br /> <br /> Такива са например наемодателите на физически лица, както и нотариуси, адвокати, стоматолози и др. самоосигуряващи се лица. Те трябва да декларират дължимия данък за първото тримесечие на 2013 г. в новата декларация по чл.55, ал. 1 от Законa за данъците върху доходите на физическите лица и по чл. 201, ал. 1 от Законa за корпоративното подоходно облагане за дължими данъци . Декларацията се подава три пъти годишно &ndash; в сроковете за внасяне на дължимите данъци, като първата от тях трябва да бъде изпратена до НАП до края на април 2013 г. /БЛИЦ<br />