Електронното преброяване на населението започна в 00.00 часа на 1 февруари с блокиране на системата, но в сутрешните часове проблемът е отстранен и до момента над 4000 човека вече са попълнили своите картони, съобщиха шефката на статистическия институт Марияна Коцева.
В първите 40 минути на 1 февруари <a target="_blank" href="https://www.nsi.bg/census2011/">системата&nbsp;на НСИ&nbsp;</a>не бе достъпна. Вчера в следобедните часове също имаше проблем,&nbsp; от НСИ обясниха, че правят проби за сигурност.<br /> <br /> От 1 до 28 февруари 2011 г. в България се прави 17-то преброяване на населението и жилищния фонд. Веднъж на 10 години събираме информация, за да планираме бъдещето по-добре.<br /> <br /> Преброяването на населението е единственият източник на точни данни за броя на хората в страната и в отделните населени места по пол, възраст, образование, грамотност, занятие, вероизповедание, етническа принадлежност.<br /> <br /> Въпросите от преброителната карта са за&nbsp;всички членовете на домакинствата и отчитат възраст, образование, трудова дейност, семейно положение, местоживеене,&nbsp;жилищни условия. Не се описват данни за собствеността, доходите или данъците, които хората плащат.<br /> <br /> Преброяването установява броя на хората към 00.00 часа на 1 февруари 2011 г. Сведенията, които попълвате за себе си и своето домакинство, се отнасят към този момент (Вашата възраст, работа, брой деца и т.н.). Чрез него ще разберем за всеки град и село:<br /> <br /> &bull; колко е обичайно (постоянно) живеещото население;<br /> &bull; колко са временно присъстващите лица, които живеят там за период по-малък от една година;<br /> &bull; колко са временно отсъстващите лица поради командировка, обучение, гостуване за период по-малък от една година.<br /> <br />