На 54 лица с неплатени данъчни и осигурителни задължения са отправени искания за налагане на забрана за напускане на страната, съобщи днес Калина Радоева от ТД на НАП-Ловеч.
Според нея публичните изпълнители на приходната агенция пък са поискали от Областната полицейска дирекция да отнеме огнестрелното оръжие на 45 собственици или управители на фирми с просрочени задължения. В резултат на изземване на парични средства от каси в търговски обекти на длъжници през последния месец са постъпили 1 538 лв.
По думите на Радоева преди ТД на НАП-Ловеч да предприеме наказателните мерки длъжниците били многократно канени да погасят задълженията си към бюджета, да представят обезпечение или да поискат разрешение за плащане на части. Те обаче не предприели нищо за уреждане на дълговете си или за разсрочване, или отсрочване на публичните вземания.

Действията на ТД на НАП-Ловеч са част от програмата с извънредни мерки на приходната агенция за повишване на събираемостта, обявени пред Народното събрание преди месец и половина. Такива действия се извършват и в момента и ще продължат и в бъдеще, предупреждават от ведомството. /Гергана Димитрова, БЛИЦ.