550 лв. без ДДС е най-високата предложена месечна наемна цена, с която фирма “Стевас – 3000” ООД спечели организирания от Министерството на държавната администрация и административната реформа търг с явно наддаване за избор на наемател на коктейл-бар в Дом №3 (Велека) към почивна база “Слънчев бряг”.
2 фирми участваха в търга – “Стевас – 3000” ООД и “Фото – 2000” ООД Наддаването започна от начална тръжна месечна наемна цена 500 лв. без ДДС, а стъпката за наддаване беше 50 лв.
Срокът на наемното отношение ще бъде 10 години. Разходите за консумативи (ток, вода, телефон, отопление и др.), такса смет, текущите и основни ремонти са за сметка на наемателя. Наемателят има задължението да направи инвестиции на обща стойност 10 000 лв., разпределени по 2000 лв. годишно за първите 5 години от договора. /БЛИЦ