Около 7000 земеделски стопани ще получат до 20 април 2009г. субсидията за обработваните от тях площи през миналата година. Така броят на земеделските производители, които вече са получили плащанията по Схемата за единно плащане на площ ще достигне над 70 000 души, съобщиха от Министерството на земеделието.
Средствата по Схемата за 2008 се изплащат от 1 декември до 30 юни 2009г. Очаква се към 20 април общият обем на изплатените средства да достигне близо 600 млн.лв.
В момента тече проверка на площите, заявени от още около 6000 земеделски стопани. След приключването на проверките ще бъдат изплатени субсидиите на всички земеделски производители, които са заявили коректно ползваните от тях площи.

Затоплянето на времето ще позволи и довършване на проверките на площите на последните около 6000 земеделски стопани. Заявените от тях терени се намират във високопланински райони, където все още има сняг, който не позволява извършването на проверки на място. С приключването на проверките ще започне и изплащането на субсидиите на коректно заявените площи.
С това изплащането на преките плащания на площ за 2008 година ще приключи.
Вече стартира и кампания 2009 за подаване на Заявления за регистрация на земеделски производители. Крайният срок за подаване на Заявленията е 15 май, като след тази дата на кандидатите ще бъде налагана санкция. Тя е в размер на 1% от дължимата субсидия за всеки ден просрочие. Последният ден, в който ще се приемат заявления, е 9 юни 2009 г.
Регистрацията на земеделските площи, с които земеделският стопанин ще кандидатства за подпомагане, се осъществява в общинските служби по земеделие по местонахождението на площите. За всички регистрирани в една общинска служба по земеделие площи кандидатът ще получава карти на тези площи и „Таблица на използваните парцели” с наличните в СИЗП данни за тях.
От официалните общински ветеринарни лекари по местонахождение на отглежданите животни ще се извършва регистрацията на животните в Системата за идентификация и регистрация на животните. За всички регистрирани животни кандидатът ще получава разпечатани двете „Таблица на отглежданите животни”, попълнени с наличните в СИРЖ данни за тях.
След като са регистрирали площите и/или животните си, земеделските стопани трябва да подадат в общинските служби по земеделие, според местоживеенето или адреса на управление на фирмата си, попълненото си вече Заявление за регистрация и комплект документи, който е различен за различните схеми и мерки за подпомагане, за които се кандидатства. Експертите в общинските служби ще предоставят за всеки земеделски стопанин комплекта документи, необходим за мярката или схемата, по която той кандидатства. /БЛИЦ