Общо осем фирми участват в конкурса за изграждането на ЛОТ 2 на автомагистрала "Тракия". Участъкът включва отсечката Стара - Нова Загора.
30 фирми са закупили документи, като 9 от тях са подали оферти, но "Нурол Виктория" се отказва от участие, поради краткия срок за подготовка.
Сред участниците в търга са "Конструктор инженеринг" от Хърватия, австрийската "Алпине Бау", гръцката "Актор", турската "Онур", сдружение "Загора трейс", сдружение Пътища "Тракия", консорциум "Загора" и консорциум "Щрабаг".
Повечето фирми предоставят банкова гаранция в размер на 1,2 млн. лева. Турската "Онур" предоставя 700 хил. евро гаранция. Ценовите оферти на фирмите няма да бъдат отворени и оповестени сега, поради Закона за обществени поръчки. Накуп с цената се отварят обществени поръчки, в които е важна само и единствено цената. Никъде в ЕС не се отварят накуп предложението за обществена поръчка и ценовата оферта, обясниха за Агенция БЛИЦ от бившия Пътен фонд. Европейската банка за възстановяване и развитие е единствената, която отваря и предложението и ценовата оферта. При нас офертата трябва технически да отговаря на изискванията, а после се гледа цената. "Не може например, да е постъпила оферта от фирма А за изграждане на магистрала за седем лева, а фирма Б да е дала оферта за пет лева, но да иска да изгражда космодрум", казаха от Националната агенция "Пътна инфраструктура".
Десислава Вангелова, БЛИЦ