Милионерите в страната нарастват,показват данните на БНБ за месец юни. Последната статистика за полугодието на 2019 г. сочи, че у нас има общо 916 физически лица и нефинансови предприятия с над 1 млн. лева на депозит, което е с 90 повече от същия период на миналата година и с 8 по-малко от март, педаде Economic.bg.

При банковите кредити над 1 млн. лева се отчита драстичен спад - 21,4% по-малко от месец март и цели 42,8% по-малко от полугодието на 2018 година.

Нефинансовите предприятия саизтеглили с 1,4% повече кредити от март и 4,8% повече на годишна база.

В края на юни 2019 г. броят на кредитите на сектор Домакинства се увеличава с 2% на годишна база,като достига 2.947 млн. при 11.8% годишно повишение в края на първото тримесечие на 2019 година.

Размерът им нараства на годишна база с 8.1%, като достига 22.741 млрд. лева, при 11% годишно нарастване в края напредходното тримесечие. В края на юни 2019 г. в сравнение с края на март 2019 г. броят на тези кредити нараства с0.2%, а размерът им – с 2.6%.