Президентът Румен Радев наложи вето на част от промените в Наказателния кодекс. Става въпрос за възможността да се пази в тайна от близките им задържането на пълнолетни до 48 часа, а на малолетни - до 24 часа. Стигна се отново до остри реплики между държавния глава и ГЕРБ.

„Моето лично мнение и опасението на голяма част от колегите ми е свързано с реалната необходимост да се прецизира за какъв вид престъпление следва това ограничение. Понятието „неотложна необходимост” не е дефинирано по смисъла на закона. Всеки разследващ орган може да влага собствени разсъждения в него. В този смисъл може да се стигне до злоупотреби”, коментира в „Здравей, България” адвокат Димитър Марковски.

По думите му притесненията в гилдията са, че се увеличават определени правомощия и така текстовете може да се тълкуват погрешно.

„Крайният ефект може да е страдащите граждани и осъждането на България за нарушени права”, на мнение е Марковски.

Според Александър Стефанов от Съвета по законодателството при Министерството на правосъдието разпоредбите в текста са ясно и строго дефинирани, а случаите за задържане са посочени в правната норма и пише кога може да бъде приложена.

„Разпоредбите показват законовата хипотеза, при която така наречената временна дерогация може да бъде направена. Самите престъпления не са изрично дефинирани. Правната норма казва, че това ограничение може да е временно и при наличието на две хипотези. За да бъде предотвратено настъпването на тежки последици за живота, свободата или физическата неприкосновеност на лице, или за да се предотврати ситуация, при която наказателното производство би било сериозно възпрепятствано”, поясни Стефанов.