Чест прави на българското правосъдие, че постанови по леки мерки за част от арестуваните, при положение, че твърдения за пране на пари, данъчни престъпления и така нататък се приемат на базата само на гласни доказателства, без да има какъвто и да е документ в потвърждение. Така обобщи съдебния резултат до момента Васил Василев, един от адвокатите на главния герой в хита на вътрешното ведомство “Октопод” - спецагент Алексей Петров.
&ldquo;Казвам това, въпреки че г-н Алексей Петров остава в ареста, нещо, което допуснах и преди да се произнесе съдът&rdquo;, продължи адвокатът. &quot;Ако внимателно се проследи анализа, който съдът направи в доказателствения материал, според него се вижда, че това, което попречи на съда да прецени доколко достоверни са гласните доказателства, е липсата на проверка за тази достоверност&quot;. <br /> <br /> &quot;Не може да се иска от съда при липсата на тези доказателства, че Петров има причастност към някаква престъпна дейност, боравейки само с параметрите, предоставени от обвинителната власт. Съдът приема, че има обосновано предположение за извършено престъпление с изричната уговорка, че може би друга щеше да е оценката, ако се преценяваше виновността&quot;.<br /> <br /> &ldquo;Ако се запази устремът на органите по разследването от задържането, което се прожектира като културен материал на нова България и нататък, аз се надявам вмного кратък срок проверката на тия гласни доказателства, да установи точно обратното, което твърдят тези заинтересовани свидетели&rdquo;, посочи защитникът.<br /> <br /> Той се присъедини към думите на своя подзащитен &ldquo;Справедливо решение&rdquo; без ирония, защото &ldquo;честно казано не мислехме, че съдът ще прояви тази обективност да освободи петима души&rdquo;. Но ако се анализира това, което се говори за тях и за връзката им с Алексей Петров, се вижда, че нещата не стоят особено добре доказателствено и че сме в началото на разследването, каза адвокат Василев.<br /> <br /> Съдът не може да оперира с доказателства извън това, което му е дадено. От тази гледна точка дали свидетелят Х или Y казва истината остава под въпрос, защото &ldquo;ако говорим сериозно за право е нелепо да се твърдят данъчни престъпления, свързани с липса на фактури или с неверни фактури, без по делото да има нито един документ в тази връзка за която и да е фирма, а това да се приема на база гласни доказателства. Но това е дадено на съда. Той не може да оперира с друг материал, с който е проверявано това&rdquo;, посочи защитникът.<br /> <br /> Съществен според него по отношение на мярката и по това дело до момента е &ldquo;един модел на противоправно и необективно поведение на колегите от досъдебното производство, когато те поднасят на съда само материал, в който се съдържат някакви твърдения срещу тези, които са определени за обвиняеми, без по никакъв начин този материал да е проверяван. Това е модус, който често се използва напоследък. Той тепърва ще се използва в такива истории&rdquo;.<br /> <br /> &ldquo;Може да искаме много неща, но преди да ги поискаме, аз се надявам прокуратурата поне по едно дело да си изпълни задълженията и да събира доказателства, които оневиняват обвиняемия. Това е задължение на прокуратурата. Ако продължават да не се спазват тези правила на процеса, ние ще си изпълним задълженията. Нямаме намерение да търпим необективност&rdquo;, заяви защитникът на Алексей Петров. <br /> <br /> /БЛИЦ