Над 2 млн. дка земеделска земя са обявени за продажба през тази година в България. Това показва национално представително допитване за нагласите на собствениците на поземлени имоти. Броят на собствениците, които искат да сключат сделка за притежаваната от тях земя в близките месеци, надхвърля 173 хил. души. Те притежават средно по 27земя, като планират да продадат около 13 дка в рамките на следващата година. Според брокери сделките с поземлени имоти се увеличават през лятото и на пазара излизат много нови земеделски земи. Притежатели на земеделски имоти в България са предимно хора от по-възрастното поколение, над 55 години, със средни за страната доходи, за които продажбата на имот е най-бързият и сигурен начин да осигурят необходимите им пари за непредвидени разходи. Те притежават средно по 24 дка земя и живеят в София и големите областни градове.

Проучването показва, че най-предпочитаната компания при сделка със земеделска земя за поредна година е „Агрион Инвест“. Дружеството е най-разпознаваемият земеделски бранд в България и се ползва с най-голямо доверие в агросектора. Компанията се утвърждава като безспорен лидер при покупко- продажба на поземлени имоти и далеч изпреварва основните си конкуренти. Всеки втори притежател на ниви разпознава името „Агрион“, а сред тези, които са решили да продават имотите си, разпознаваемостта на земеделското дружество достига до рекордните 78%. От проучването става ясно още, че над 48 хил. души, които планират да продадат имотите си в близките месеци, предпочитат да сключат сделка с „Агрион“. 

Според анализатори на пазара основната причина за силното доверие към „Агрион“ е професионалното отношение към земеделската земя и услугите с добавена стойност, които дружеството предлага на своите партньори и клиенти. „Агрион“ гарантира справедлива цена на всички притежатели на земеделска земя, които са решили да продадат част от собствеността си. Оценката на земята, която е безплатна за собствениците, се формира чрез специално създаден алгоритъм, които отчита всички показатели, участващи във формирането на цената. „За разлика от другите компании на пазара, ние не използваме метода на осреднената оценка за дадено землище, а прилагаме индивидуален подход, към всяко запитване“, казаха от компанията. 

Според експертите на „Агрион“ безплатната оценка помага на собствениците на земеделски земи да добият реална представа за пазарната оценка на активите им и каква цена да очакват, ако решат да ги продадат. Така всеки, който желае да разбере пазарната стойност на земята, която притежава, може да посети някой от офисите та дружеството в страната или да пусне онлайн заявка за оценка на адрес https://www.agrion.bg/bg/request/sell/. Предвидена е и възможност собствениците на земя директно да поискат оферта от „Агрион“ за изкупуване на земята им. 

Друго сериозно облекчение за притежателите на имоти е, че дружеството съдейства при събирането на необходимите документи за сделка. Това е от огромно значение за продавачите, които в повечето случаи не са наясно какви документи да подготвят и от къде да ги получат. Експертите на лидера в управлението на земеделски активи също така предлагат безплатна професионална юридическа помощ  на всеки притежател на земя, който има казус със собствеността или просто иска консултация във връзка с поземлените отношения. „Щастливи сме, че все повече хора посещават офисите ни и ни гласуват доверие. Основната ни цел е да съдействаме за развитието на модерно и ефективно българско земеделие, в което дори и собствениците на малки парцели имат възможност да осребрят активите си на добра цена“, казаха от „Агрион“.

Проучването показва още, че най-честата причина продажба на земеделски имоти е невъзможността на собствениците да обработват земята самостоятелно и заплахата нивите да запустеят. Покупката на нов имот и нуждата от средства за лечение допълват основните фактори, водещи до решение за продажба на земеделска земя. Част от анкетираните посочват необходимостта от свежи пари за посрещане на спешни или непредвидени плащания. Съществен е и делът на притежателите, които са решили да продават, заради предстоящи празници- сватба или семейно тържество или издръжка на ученик, студент.