Какво следва да осигури работодателят за работниците, които работят нощем? Искам да попитам също дали има някакви специални законови особености по отношение на полагането на нощен труд?

Тези въпроси ще намерят отговорите на юристи, пише "Труд":

Съгласно чл. 140, ал. 2 от Кодекса на труда (КТ), нощен е трудът, който се полага от 22,00 ч. до 06,00 ч., а за работници и служители, ненавършили 16-годишна възраст – от 20,00 ч. до 06,00 ч.

Работодателят е длъжен да осигурява на работниците и служителите топла храна, ободряващи напитки и други облекчаващи условия за ефективно полагане на нощния труд.