Животът е много повече от това, което изглежда. Ние не живеем живота си сами. Може да сме в човешки тела, но всеки от нас има душа, свързана с Бог.
Ангелите са тук, за да ни помагат и когато започнем да приемаме тяхното съществуване, ще усетим докосването им в живота си. Те ни докосват през цялото време, напомняйки ни, че са до нас. Искат да знаем, че животът е много повече от това, което изглежда. Ние не живеем живота си сами. Може да сме в човешки тела, но всеки от нас има душа, свързана с Бог. Ангелите също са свързани с Бог и когато изречем Божието име, ние всъщност упълномощаваме тях.

С други думи трябва изрично да им възложим да се намесят в живота ни. Бог ни е дал свободна воля и ангелите не я престъпват. Ако им кажем да си отидат, ако им кажем, че не искаме помощ, тогава Господ и ангелите ще отстъпят. Но те не си отиват завинаги. Те ще чакат някъде наблизо.

Случвало ли ви се е да отивате някъде и да завиете на дясно вместо на ляво? Дълбоко в себе си знаете, че е трябвало да завиете на ляво и по-късно се осъждате за избора. Ето това е бил вашият ангел, който е шепнел в ухото ви да завиете на ляво. Ангелите са навсякъде около нас, невидими и чакащи да помогнат. Но трябва да ги помолим. Молейки, ние им позволяваме да ни помогнат и усилваме връзката помежду си.