Министерският съвет открива процедура за възлагане на концесия за част от морски плаж „Хижа Черноморец - юг", община Варна, област Варна.

С нея се цели обезопасяване на морския плаж и предоставяне на услуги от обществен интерес за срока на концесията. Това съобщиха от правителствената пресслужба.

Процедурата се провежда по реда на Закона за устройството на Черноморското крайбрежие (ЗУЧК). Предлага се концесията да продължи 15 години, обосновано от гледна точка на срока за откупуване на инвестициите и визията за дългосрочно развитие на морския плаж.

Размерът на минималното годишно концесионно възнаграждение е 11 911,56 лева без ДДС. Той е определен съгласно приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното възнаграждение за морските плажове - обекти на концесия, по реда на чл. 8, ал. 2 и 3 от Закона за устройството на Черноморското крайбрежие.

С настоящото решение се цели да се обезпечи част от морски плаж „Хижа Черноморец - юг", община Варна, област Варна със задължителните дейности по ЗУЧК - осигуряване на водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване, санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж.