Ако технически пункт наруши два пъти правилата за периодични прегледи за техническата изправност на автомобилите, то той може да бъде заличен от регистъра.Този регистър пък ще бъде воден от изпълнителната агенция "Автомобилна администрация", гласуваха депутатите при приемането на второ четене на промени в Закона за движение по пътищата.
Освен това от регистъра ще бъдат заличавани и всички пунктове, които са издали документ без да е извършена проверка или при повторно неуведомяване на автомобилната агенция за изгубен, откраднат или унищожен печат. <br /> <br /> В закона са записани и условията, при които се извършва годишен технически преглед. При леките автомобили това се прави на 3-тата и петата година от първоначалната им регистрация като нови, след което на всяка година. <br /> <br /> За автобусите, такситата, тролейбусите и трамваите проверката се прави на всеки 6 месеца. За товарните и специални автомобили и ремаркета с допустима максимална маса над 750 кг. на не повече от 10 години срокът е всяка година, а след това на всеки шест месеца. За мотоциклетите и ремаркета с допустима максимална маса не повече от 750 кг. преглед се извършва на всеки две години. <br /> <br /> В закона са определени по нов начин категориите пътни превозни средства. Депутатите промениха и условията за минималната възраст на водачите за управление на моторно превозно средство. На 16 години ще може да се управлява моторно превозно средство от категориите АМ и А1. Най-висока е минималната възраст за управление на превозно средство категория Д и ДЕ - 24 години. <br /> <br /> Депутатите записаха изискването теглещото МПС да бъде с включени едновременно къси и аварийни светлини. Промяната предизвика спор в пленарна зала. Досегашното положение в закона е теглещата кола да е само на къси светлини.<br /> /БЛИЦ