Собствениците на “Русалка” започнаха сами да премахват незаконно построена конюшня в рамките на комплекса, след като кметът на Каварна Цонко Цонев издаде заповед за премахване на съоръжението, за което общината не е издавала никакво строително разрешително.
Заповедта е от 8 март. Цонев заяви, че конюшнята е била изградена без разрешение, в нарушение на изискванията на разпоредбата на чл. 56 ал. 2 от Закона за устройство на територията.<br /> <br /> Конюшнята е пред езерото Балтата в местността Тауклиман. Всъщност теренът е част от държавния горски фонд, стопанисван от Държавно лесничейство - Балчик. До момента теренът, на който е построена конюшната не е с променен статут и реално е държавен горски фонд, върху който няма издадено разрешително за строеж на какъвто и да е обект, казва още Цонев.<br /> <br /> В края на април общината премахна незаконното КПП на курорта, след което в разгара на сезона поставен синджир и искана такса паркинг в размер на 6 лв. разбуни духовете и между кмета Цонев и собствениците на комплекса семейство Баневи, по медиите прехвърчаха искри.