Терените до с. Казичане, отредени за гробищен парк, попадат в защитена територия от Натура 2000.
Това каза председателят на Столичния общински съвет Андрей Иванов, след заседанието на съвета. Той обясни, че земите там са добър вариант за изграждането на гробищен парк. Водят се разговори с екоминистерството по въпроса. <br /> <br /> &quot;В началото на тази година започна активна работа, след като се намери алтернативно място, на което собствениците се съгласиха да бъде преместен гробищният парк, което е близо до настоящето, но е в зона, която се води Натура 2000. При това положение земите са по-неизползваеми за други цели, но възникнаха редица усложнение и възникна въпросът дали гробищният парк е добър вариант, защото това са земи, които имат комуникация, до тях има железопътна линия. <br /> <br /> Това може да стане, ако се докаже, че чисто законово и спазвайки всички закони и разпоредби, е възможно да се случи това нещо&quot;, каза още Иванов.<br /> <br />