За какво получава заплата от България  Лозан Панов – да гастролира по телевизора с политико-философски излияния, а, г-жо Захариева, г-жо Цачева, г-н Кирилов , членове на ВСС?

Девиациите от буквата на закона и длъжностната му  характеристика, извършител на които е  Лозан Панов- настоящ шеф на ВКС, са много и ясно видими.Сигнали за незаконосъобразни съдебни решения и явно лобиране за политически ,икономически и кой знае какви още кръгове – са още по-много и са още по-ясно видими. Реакция от Ваша страна, г-жо Захариева,г-жо Цачева, г-н Кирилов , членове на ВСС  – нулева. Бездействието и мълчанието Ви  отнемат и последната наивна надежда ,че защитавате върховенството на закона и поставяте   начело на правосъдието персони, които притежават необходимата морална чистота и професионални и лични качества да раздават правосъдие…

Наличието на Лозан Панов начело на най-върховния български съд – ВКС- отново поставя на дневен ред важните, но висящи  въпроси:
Защо: 27 години от началото на промените в България се подменя конституционната разпоредба ,че България е парламентарна република и е допуснато съдии от ВКС/които не са избрани с национален вот/ да изземват правомощията на членовете на НС/които са избрани с народен вот/ и Тълкувателните решения на ВКС стават  законови, без да са гласувани и узаконени в НС ?

Защо: Няма правила и контрол за съдържанието  и  прилагането на Тълкувателните решения на ВКС?

Какво реши ВКС на 27.4.2017 г.ВКС по т.д.№ 7/ от 2014 г.,забележете, с въпрос:Представлява ли основание за отмяна на влязло в сила съдебно решение последващо тълкувателно решение, с което е дадено задължително тълкуване на приложим по делото закон в смисъл, различен от възприетия в решението?

Защо съдиите не носят никаква отговорност за незаконосъобразните си решения?

Аз съм Беновска и питам: Г-жо Захариева,г-жо Цачева, г-н Кирилов , членове на ВСС ще предприемете ли веднага конкретни и ефективни законови действия за решаване на казуса „Тълкувателни решения на ВКС“ под патримониума на Лозан Панов?