Въпреки усложнената обстановка и спадналото в пъти потребление, бензиностанциите в цялата страна продължават да работят и ще обслужват своите клиенти за Коледните и Новогодишни празници, при спазването на всички противоепидемични мерки. Това заяви Георги Тенев, юрист на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива.

Спазвайки мерките, за ограничаване разпространението на COVID-19, на този етап всички обекти ще продължат да работят с обичайното си работно време, като се съблюдава редът за обслужване на клиенти и нормите за превенция в настоящия момент.  

Информацията, която постъпва от нашите членове показва, че бензиностанциите се поддържат в съответствие с предписанията на здравните власти, на централно и местно ниво и се взимат всички мерки за съхраняване живота и здравето, както на служителите, така и на клиентите.

В тези трудни времена, търговците на горива съзнават своята отговорност за стриктно спазване на  засилените мерки за дезинфекция и чистота в своите обекти и не жалят средства затова, подчерта Тенев.

На входа на всеки търговски обект са разположени дезинфектанти, влиза се задължително с предпазна маска и при спазване на дистанция между клиентите от поне 1.5 метра. Избягва се струпването на хора, а служителите са оборудвани с предпазни средства.  

Въпреки завишените разходи по дейността, за сметка на намалените приходи, представителите на бранша продължават съвестно да спазват всички предписания за ограничаване разпространението на COVID-19 и в тези трудни месеци да гарантират достъпа до качествени горива във всички точки на страната. Това можем да твърдим със сигурност за нашите членове,  които са предимно малки и средни компании, каза Тенев.  

Голяма част от нашите членове са малки, семейни фирми с по един или двама служители, извън семейството, но същевременно част от него. Както за тези наши членове, така и за фирмите с по-голям брой нает персонал, заразяването на член от колектива, респективно поставянето под карантина на целия екип, е травмиращо и същевременно е риск, равнозначен на отпадане от пазара, коментира още Георги Тенев.