Министерството на вътрешните работи уведомява жителите и пребиваващите на територията на градовете Бургас, Варна, Кърджали, Монтана, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе, Смолян, София и Враца и населените места в 30-километровата зона около АЕЦ Козлодуй, че днес, 1 октомври, от 13 часа ще бъде задействана сиренната система чрез излъчване на националните сигнали за тревога и край на тревогата.
 
Сигналите ще бъдат съпътствани от гласова информация. В тренировката ще участват и интегрираните локални системи за оповестяване, изградени в обекти, чиято дейност създава опасност от възникване на бедствия.
 
Тренировката ще се извърши за проверка на техническото състояние на националната система и за обучение на населението.