През август е реализирано рекордно понижение на разходите по кредитите чрез рефинансиране. „Тези, които пристъпиха към рефинансиране, успяха да спестят от 15 до 30% от своя дълг за целия срок на изплащане“, коментира ексепртът Тихомир Тошев.
Рефинансирането на вече изтеглени кредити е една от тенденциите на пазара през месец август, отчитат от специализирани фирми.<br /> <br /> &bdquo;Банките са активни в създаването на нови кредитни продукти с по-изгодни условия, което кара заинтересованите и информирани потребители да търсят варианти да оптимизират разходите по съществуващите си кредити&rdquo;, обясни още Тошев.<br /> <br /> През август средният размер на изтеглените заеми за страната в евро е 31 444. Съотношението между българската и европейската валута за пореден път е в полза на лева &ndash; 66% от всички заеми са в българска валута при 61% през юли, отчитат от Кредит Център.<br /> <br /> Най-голям е средният размер на изтеглените ипотечни кредити в София &ndash; близо 37 000 евро. В столицата делът на заемите в лева е 64% от всички. В Бургас популярността на българската валута е най-отчетлива &ndash; 73% от заемите в морския град са в лева. Най-малък е средният размер в Пловдив &ndash; малко под 20 000 евро. Във Варна средният размер е около 30 000 евро, а изтеглените в лева заеми представляват 62% от всички.<br /> <br /> Около 80% от кредитополучателите и през август предпочитат заеми между 10 000 и 50 000 евро, посочват консултантите. Над 90 000 избират малко над 4% от потребителите, а кредит до 10 000 евро е изборът на близо 3% от ползващите външен ипотечен заем. Между 50 000 и 70 000 евро е изборът за кредит на 8,1% от хората.<br /> <br /> Придобиването на жилище остава водеща причина за прибягване до ипотечен заем за 98,2% от потребителите, а за лично ползване са изтеглени 1,8% от кредитите през изтеклия месец август.<br /> <br /> Популярността на заемите със срок на погасяване между 16 и 20 години остава актуална и през последния летен месец &ndash; близо 41% от потребителите избират такъв период да се справят с кредитите си. Малко под 30% от кредитополучателите избират да изплатят задължението си в рамките на 21 до 25 години, сочат още данните на експерта.<br /> <br /> Дълъг погасителен период &ndash; над 30 години, е изборът на 5,1% от клиентите, а за по-малко от 10 години очакват да изплатят кредита си 1,6% от потребителите. /БЛИЦ<br /> <br />