Около 140 000 българи страдат от различни психични или поведенчески разстройства, сочат обобщени данни на Националния център по опазване на общественото здраве. Според статистиката за психично болните българи се грижат около 500 психиатри в 12 центъра за психично здраве. Психиатричните легла са около 4 600 на брой или 10 на сто от общото число на болничните легла у нас, докато разходите за психиатрична помощ за българите са едва 2 на сто от общите разходи за здравеопазване, алармират специалистите.
В България на всеки 100 000 души се падат по 1900 психично болни. От тях от разстройства на настроението страдат около 26 000 българи, а от невротични разстройства, свързани със стрес - близо 15 000 българи.<br /> <br /> В последния си доклад в областта на психичното здраве за възрастни и деца Световната здравна организация препоръчва лекарите от първичната здравна помощ да оказват и психологическа първа помощ за жертвите на различни травми и загуби.<br /> <br /> Докладът се базира на проучване сред граждани на 21 страни, в които повече от 10% от анкетираните заявяват, че са били свидетели на различен вид насилие, близо 22% са били участници в междуличностно насилие, 18 на сто от анкетираните са били преки свидетели или участници в различни аварии и инциденти, а 12 на сто са станали свидетели на различни травми или наранявания. Около 3,6% от анкетираното население в тези страни е страдало от различни форми на посттравматично стресово разстройство.<br /> <br /> Глобалната програма за действие на психичното здраве е била разработена от СЗО през 2008 г. с цел да се разшири обхвата на действие на психичните и неврологични разстройства и нарушения.<br /> <br /> Програмата сега се разширява, като позволява и включването на грижи за болните вследствие на посттравматично стресово разстройство, породено от силен стрес или тежки загуби, уточнява докладът на СЗО.&nbsp;/БЛИЦ