Европейците, които се отправят към плажовете ни това лято, не трябва да се притесняват за качеството на водата. Според доклад на Европейската комисия, около 96% от плажовете и 90% от реките и езерата ни отговарят на минималните стандарти на ЕС за чистота.
Докладът е основан на взети през 2009 г. проби от води, в които къпането е разрешено.<br /> <br /> За крайбрежните води резултатите от пробите са почти същите, като през 2008 г. Наблюдава се обаче леко влошаване на качеството на вътрешните водоеми, 92% от които са били определени като чисти през миналата година.<br /> <br /> Агенцията на ЕС за околната среда, която изготвя годишния доклад, заяви, че разликите от година на година не са необичайни, като същевременно призова към повече усилия за гарантиране на качеството на водите за къпане.<br /> <br /> Водите за къпане в Европа се изследват за физически, химически и бактериологични замърсители. Страните трябва да спазват минимални стандарти, определени със закон на ЕС, но, ако решат, могат да използват и по-строги допълнителни критерии.<br /> <br /> Както през 2008 г. и тази година бе установено, че Гърция, Кипър, Франция и Малта разполагат с най-чистите води, тъй като 90% от водните басейните за къпане в тези страни отговарят на по-строги критерии. <br />