Самолечението с антибиотици може да доведе до нова епидемия. Твърдението е на учени от Пловдив. Според медиците, ако приемаме подобни лекарства, без да се консултираме с лекар, може сериозно да си навредим.

Лека хрема, кашлица и гърлобол. Първото, за което се сещат по-голямата част от хората, е прибягването до антибиотик.

Според ръководителя на Катедра „Имунология” в Медицинския университет в Пловдив - Мариана Мурджева, антибиотик трябва да се прилага само когато има съмнение за бактериална инфекция, която може да засегне човешките органи.

„Лечението при COVID-19 не трябва да стартира моментално с антибиотик, особено, ако пациентът няма клинични симптоми или е с много леки такива”,обясни проф. Мурджева.

Хората имат обяснение защо масово пациентите се самолекуват.


„В България лекарствата се отпускат прекалено лесно. Това води до прекомерна употреба и висока резистентност”, смятат българите.

„Самолечението е много опасно, защото е вероятно след време да доведе до една скрита епидемия и ще бъде пагубно за цялото общество. Затова разумната употреба на антибиотиците може да намали риска”, заключи д-р Мариана Мурджева.