В столичното 133-то СОУ "А. С. Пушкин" виси плакат, който притеснява родителите на децата. Той е на неправителствена, частна организация, която има претенции да пази правата на децата. 

Едно конкретно изречение в плаката прави впечатление. На постера пише, че никой няма право да чете личната кореспонденция на децата, което ги оставя без абсолютно никакъв контрол в това отношение. 

Националната линия за деца работи денонощно и могат да се подават анонимни сигнали, съветват още авторите на постера.