Родените деца през миналата година са с 1371 повече в сравнение с предходната, показват данните от отчета за изпълнение на Националната стратегия за демографско развитие на България 2006-2020 г., който беше представен и приет на заседанието на правителството.
През 2007 г. са родени 75 915, което е с 1371 повече от предходната година. Въпреки че раждаемостта е най-високо за последните 15 години, все още демографският прираст е отрицателен. Населението на България през миналата година е намаляло с около 39 хил. души.
Съществува тенденция за намаляване на абортите и нарастване на броя на осиновените деца. Стратегията предвижда да се увеличи броя на профилактичните прегледи на бременните жени в първите месеци на бременността, за да се сведат до минимум на патологиите, да се разшири обхвата на участниците в програмата ин витро на НЗОК, да се разработи програма за лечение на безплодието при жената, както и да се засили превенцията и на болестите с висок обществен риск. /БЛИЦ