Златна възпоменатлена монета на тема "100 години Богословски факултет" пуска в обращение Българската народна банка от 25 септември тази година, съобщават от БНБ.

Цената на монетата при пускане в обращение е 1 470 (хиляда четиристотин и седемдесет) лева, а тиражът достига 4 000 броя.

Номиналната стойност на паричката е 100 лева, а изработката е от злато, проба 999/1000. Теглото на монетата е 8.64 града с диаметър от 24 милиметра.

На лицето на монетата са изобразени са следните елементи: горе – емблемата на БНБ с годината „1879“ върху лентата, в матиран сектор под нея са изписани номиналната стойност „100 ЛЕВА“ и годината на емисията „2023“, а околовръст горе – „БЪЛГАРСКА НАРОДНА БАНКА“.

На гърба на монетата е изобразена сградата на Богословския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, а под нея е изписана годината „1923“. Околовръст има надписи: отгоре – „БОГОСЛОВСКИ ФАКУЛТЕТ“, а отдолу върху лента – „100 ГОДИНИ“.

Монетата ще се продава в Българската народна банка – на две каси в София, пл. „Княз Александър I“ № 1 и четири каси в Касов център на БНБ в София, ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент ще може да закупи от касите на Българската народна банка само по 1 монета, независимо дали закупува от свое име и за своя сметка или от името и за сметка на друго лице, посочват от БНБ.

За закупуване на монета от името и за сметка на друго лице е необходимо представянето на нотариално заверено изрично пълномощно за закупуването на конкретната възпоменателна монета.

Ако клиент, в качеството си на физическо лице, закупи монета от касите на БНБ, то той няма право да закупи още една монета като представител на юридическо лице, като това ограничение важи и за обратния случай. Монети не се продават на лица, които не са навършили 18 години.

До края на работния ден на 25 септември 2023 г. новата монета ще бъде предоставена от БНБ на „Първа инвестиционна банка“ АД, Тексим Банк АД и „Централна кооперативна банка“ АД за продажба в техните офиси и клонове.

Банките, които ще продават монетата в свои офиси и клонове, можете да намерите тук.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук