Във всички офиси на “Български пощи” ЕАД вече могат да се изпращат и получават парични преводи за и от Испания.
Прогресивно нараства броят на клиентите на дружеството, ползващи услугата &bdquo;международни парични преводи&rdquo;. От края на 2011 година, когато стартира услугата, до 20 март 2013 година увеличението на входящите електронни преводи е около 300%, а на изходящите - около 350%.<br /> <br /> В рамките на 24 до 48 часа чрез &bdquo;Български пощи&rdquo; ЕАД могат да се изпращат и получават парични суми до и от страни в Европа, Азия и Южна Америка на ниски цени и с гарантирани сигурност и качество на услугата.<br /> <br /> До един месец услугата ще бъде достъпна и за Швейцария.<br /> <br />