Къде и как се подават заявления за социална помощ? По темата в предаването "Социална мрежа" по Канал 3 говори Павлинка Дупчева, гл. експерт  от агенция "Социално подпомагане".

"От 1 септември беше въведена помощ, която дава шанс за родители на деца до 14 г. поставени под карантина, да получават месечна целева помощ. Изискванията са родителите да са използвали платения си отпуск или да нямат право на такъв, а и да не могат да работят дистанционно", обясни тя.
 

"Другите са безработни родители, които нямат обезщетение от борсата или с по-ниско обезщетение или такива, които нямат възможност да работят по време на пандемията", допълни експертът.
 
"Всеки месец получават 610 лв., а ако са 2 или повече деца – 915 лв. , ако детето ще отсъства до 5 дни не се получава помощ или тя е в размер на 25 %, ако са от 6 до 10 дни – 50 % то помощта.

Подават се заявление и декларация, както и удостоверение за брутните доходи за предния месец преди заявлението и удостоверение, че детето посещава ясла. В 20-дневен срок се обработват заявленията", информира Дупчева. 
 
"Еднократна помощ за инцидентно възникнало материално затруднение може да се получи при неналичие на близки хора, които да помогнат. Това се извършва социална анкета и оценка за необходимост от социално подпомагане", сподели тя.
 
"Родители на деца от 0 до 5 г. които имат работа, но не могат да работят, защото децата им не са приети в детска градина и такива, които са безработни, могат да кандидатстват с помощ", разясни социалният работник.
 
"Целева помощ за отопление се отпуска на възрастни хора и хора с увреждания, за тях има помощи с по-висок коефициент", завърши Павлинка Дупчева.