Каква помощ ще получават фирмите и гражданите през есенно-зимния сезон, когато експерти очакват и втора вълна на коронавируса у нас, питаме министъра на труда и социалната политика Деница Сачева. Мярката 60/40 със сигурност ще продължи да действа до края на годината. Подготвя се и нова мярка за бизнеса, която да помогне на фирмите да осигурят безопасни условия на труд, казва министърът. До дни ще е готова и методологията за изплащане на втората пенсия. В случай на оставка на правителството обаче няма кой да приеме този проект, предупреждава Сачева.

- Г-жо Сачева, колко фирми успяха да се възползват от мярката за запазване на заетостта, известна като 60/40? Как я оценявате - успя ли тя да постигне целта - запазване на работните места в кризата?


- Много е важно, когато говорим за мярката 60/40, да си даваме сметка, че първият й дизайн беше само за първите 3 месеца. Тогава подкрепихме най-засегнатите сектори в един мостов период - преди началото на лятото.

Не сме си представяли, че тя ще продължи до края на годината, още по-малко това, което правят германските колеги - те говорят за удължаване на мярката до май 2021 година.

Затова, когато даваме оценка, е хубаво да знаем контекста. От моя гледна точка мярката даде своите добри резултати - 8 971 работодатели получиха подкрепа за 172 050 работници и служители, като това на практика са 172 000 запазени работни места.

Ако я нямаше тази мярка, безработицата у нас щеше да бъде 14%, а последните данни за юли показаха, че тя е 7,9%.

Новият дизайн на мярката започна реално от 15 юли и вече има подадени 3349 заявления за 112 191 лица. На 655 фирми са изплатени средствата за 25 114 работници и служители. Много разширихме възможностите - ако в първата мярка основно малки и средни фирми се възползваха, сега по-големи компании получиха средства за запазване на работните места.

Дадохме възможност на работодатели, които са имали намерение за масово съкращение на хора, но не са го осъществили, да се възползват от нея. Сега най-големи преференции получават в сектора на туризма, хотелиерството и ресторантьорството.

- Ще бъде ли удължена мярката след 30 септември? За кои отрасли, според вас, е нужно тя да продължи и в какъв вид?

- Мярката със сигурност ще продължи да действа до края на годината. Следващата седмица започваме разговори със социалните партньори какви промени трябва да се наложат в нея.

Но общото мнение, е, че вторият дизайн на мярката пасва на почти всички, които имат нужда от нея. Възможно е да има малки настройки - поели сме ангажимент към сектор „Пътнически транспорт“ - те да получат същите преференции, като туризма.

Този ангажимент трябва да бъде препотвърден от Европейската комисия, но се надявам, че с новата нотификация, която ще поискаме, ще го изпълним.

Провеждали сме разговори и с министерство на земеделието за някои сектори, като растениевъдство и горските стопанства, но нямаме още яснота дали ще получим разрешение от ЕК, предвид факта, че трябва да избягваме двойно финансиране.

Но най-общо третият дизайн на мярката ще има по-скоро козметични промени, основната философия ще се запази. Успяхме да получим одобрение от ЕК за 511 млн. евро по схемата SURE.

Ако успеем да направим това, ще е нужна ратификация от Народното събрание на този заем, и бихме могли да освободим този 1 млрд. лева от държавния бюджет, който ползваме за мярката 60/40 и да започнем да използваме заемните средства, а той да отиде за други политики. Но това може да стане само, ако имаме действащ парламент.

При евентуална оставка и без Народно събрание, това е едно от нещата, които няма как да се случат. Това означава, че страната ни ще има по-малко пари, с които да се правят социални и икономически мерки.

- Предстои да стартира подпомагането за родители, чиито деца ще останат вкъщи заради карантина. Как точно ще се отпуска сумата от 610 лева - ако например детето остане само 14 дни, а не месец, родителят ще получава ли цялата сума?

- Родителят ще получи толкова средства, колкото време е било детето вкъщи. Тоест най-малко за пет дни, а най-много за месец. Очакваме самото постановление да бъде публикувано в Държавен вестник следващия вторник.

Указанията за изплащането на помощта вероятно ще бъдат оповестени в края на следващата седмица. Помощта ще се изплаща, само ако има затваряне на училище, паралелка, на клас или съответно на група или детска градина и родителите трябва да гледат децата си вкъщи.

И съответно, когато имаме централно въвеждане на дистанционна форма на обучение в цялата страна. Когато става въпрос за детската градина - при карантина и съответно при болно дете, родителите могат да ползват болничен. Не е така, когато става въпрос за училище.

Затова в момента Министерството на здравеопазването и министерство на образованието подготвят указания, но вероятно децата в най-близкия кръг на заболелите или заразените деца също ще могат да ползват карантина, съответно техните родители да ползват болничен.

Тоест те няма нужда да ползват тази помощ. Тя ще се отпуска само на онези родители, които не могат да ползват болничен, но поради решение на здравните власти или на правителството трябва да останат вкъщи, за да подпомагат децата при дистанционната форма на обучение.

- Да разбирам ли, че родителите на големите деца също ще могат да ползват болничен при карантина на детето?

- Това се обсъжда в момента, но няма как да бъде масово, а ще се отнася само за децата в най-близкия кръг на детето.

Тоест, ако има едно болно дете в клас, разбирате, че няма как да се затвори цялото училище и всички родители да излязат болнични. При всички положения до 15 септември указанията ще бъдат готови и налични в училищата.

- Колко родители се възползваха от еднократната помощ от 375 лева за семействата на служители в неплатен отпуск, загубили работа и самотни родители? Ще продължи ли тази мярка и ще има ли промени по нея?

- Еднократната помощ продължава до края на годината. Тя, за съжаление, не даде този ефект, който очаквахме, беше разчетена за повече семейства.

Кандидатстваха 6516 човека като 3782 заповеди за отпускане са отпуснати. Останалите не отговарят на критериите - не са използвали докрай платената си отпуска или имат други доходи. Тази помощ е за хора, които са в тежко положение и са останали без доходи.

Тя не е универсална за всички, които имат нужда от подкрепа, когато децата са останали вкъщи. Може да настъпят някои промени в изискванията за тази помощ, обсъждаме такъв вариант.

- Обмислят ли се нови мерки, които да стартират през есенно-зимния сезон, когато много сектори изпитват допълнителни затруднения?

- Новите мерки, по които се работи в момента, са по-скоро свързани с подкрепа на бизнеса и ликвидността на предприятията. Тези мерки минават през Министерството на икономиката.

Ние сме предложили със средствата на Европейската комисия една съвместна схема между нас и Министерството на икономиката, която е свързана с безопасни здравословни условия на труд и обучение на хората как да работят в новите условия на труд.

Мярката, която сме предложили, е в размер на 100 млн. лева. Целта е предприятията да могат да кандидатстват, за да получат финансиране за преустройства - например поставяне на прегради, обособяване на отделен вход и изход на помещенията, купуване на лични предпазни средства или примерно изграждане на системи за киберсигурност във връзка с дистанционна работа на фирмата.

От ОП „Развитие на човешките ресурси“ ще се поема обучението за работа в новите условия. Иначе с част от европейските средства смятаме да финансираме действащите до момента мерки като тази за краткосрочна заетост, която допълва 60/40 и така става 80/20 за туризма и пътническия транспорт.

Тя дава добри резултати - заявките по нея са за почти 35 млн. лева, а общият u бюджет е 40 млн. лева, така че тя почти ще изпълни целта си. Най-вероятно ще има нужда от допълнително договаряне.

И мярката, свързана с наемане на безработни - 160 млн. лева, от които 50 млн. лева бяха отделени само за сектор туризъм. Тази мярка вероятно ще получи допълнително още финансиране от европейските средства.

- Каква е прогнозата ви - какво ще се случи тази зима с безработицата у нас?

- Нашата цел е да направим така, че регистрираната безработица в края на годината да бъде около 7-7,5% на средногодишна база. Започнахме от едни малко по-оптимистични очаквания за 6,5-7% безработица, но трябва да бъдем реалисти. Това означава да завършим годината с около 253 000 безработни.

За сравнение в началото на извънредното положение безработните бяха 201 000 души.

Аз съм много предпазлива да определя нещо като успех, при условие, че още не сме завършили годината. За разлика от моите опоненти, които са много безразсъдни да определят числата, които съобщавам, като едва ли не пропаганда или провал. Затова съветвам всички да бъдем по-предпазливи в анализите.

Нека да изчакаме края на годината и тогава ще видим дали мерките са били адекватни или не.

Моето твърдо убеждение е, че мерките ще дадат резултат и както България успява в момента да запази една умерена здравна статистика със сравнително нисък брой заразени и починали, убедена съм, че и по отношение на социално-икономическите индикатори ще бъдем в една много добра позиция.

Мисля, че политиката, която ние предприехме - не да даваме пари безусловно, а да се опитваме да подкрепим доходите през заетост и да направим така, че безработните да намират работа - тоест хората да изработват, това което получават, е по-правилна.

- Предложихте промени в методиката за определяне на линията на бедност. За 2021 г. е заложено тя да стане 369 лева. Как на практика ще се отрази това на хората с ниски доходи и на хората с увреждания, чиито помощи зависят от нея?

- Линията на бедност няма да ощети никого. Ние предлагаме тя да нарасне, въпреки че прогнозите и на ЕК е на МВФ са за сериозен спад на БВП с около 7%.

Тоест, няма как при спад на БВП и спад на доходите, ние да твърдим, че се случва нещо, което е в ущърб за хората. Искам да подчертая, че до края на 2019 г. линията на бедност не се използваше за нищо, свързано с плащане.

Едва от 2019 г. в Закона за хората с увреждания материалната подкрепа за тях е обвързана с линията на бедност. Но за хората с увреждания ние осигуряваме допълнителни средства.

Ще предложим и 4,75% завишение на средствата за материална подкрепа, така единствените хора, за които тя се използва, ще получат повече средства.

Ние не се отказваме от досегашната методология, просто казваме, че в ситуация, при която има форсмажорни обстоятелства, се дават малко повече правомощия на министъра на труда и социалната политика да предложи, но не и да определи линията на бедност.

Защото решението минава през одобрение на тристранния съвет и на Министерски съвет.

- Докъде стигна обсъждането на методиката за изплащане на парите от втория пенсионен стълб? Предстои догодина да се пенсионират първите жени, които ще получават втора пенсия. Има ли вече идеи, около които има единомислие и кога ще бъде готов окончателният вариант?

- Съвсем близо сме до това да публикуваме проекта на методиката за обществено обсъждане до броени дни.

Няма промяна във вече обявените пенсионни продукти - пожизнена пенсия за старост, разсрочено плащане на средствата по индивидуалната партида и възможност пенсионерът еднократно да си получи парите.

Това, по което работим в момента и задържаме проекта, е да дадем текст, в който да се предостави още една възможност за избор на лицата, които са пропуснали законовите срокове, както и тези, на които е отпусната пенсия за стаж и възраст в намален размер, да могат да решат дали да си прехвърлят средствата от индивидуалните си партиди от частен универсален фонд към НОИ.

В случай на оставка на правителството обаче няма кой да приеме този проект. Хората, които ни притискат да подадем оставка сега и веднага, не казват абсолютно нищо за гражданите.

Ние винаги сме казвали, че имаме полза от оставката, защото това би означавало, че ерозията на доверието в нас и тежките имиджови удари, които търпим, ще спрат.

Но какво ще се случи тогава с увеличаването на заплатите на всички хора, които са на първа линия например.

То е гарантирано до края на тази година, но без бюджет за 2021 година, то няма как да продължи. Какво ще се случи със стандартите за социални услуги?

Защото ние увеличаваме с 21% стандартите и сме предложили догодина да има допълнително увеличение между 8 и 20%.

Ако няма бюджет за догодина, няма как хората да получат тези пари. Това важи и за много други политики - минималната работна заплата, увеличаването на семейните помощи и така нататък. Как ще се гарантират личните асистенти от 1 януари 2021 г.?

Как няма да има дупка в предоставянето на тази помощ, при положение, че ограниченията в Закона за личната помощ няма да продължат и за следващата година ще имаме нужда от 356 млн. лева.

Ако стартираме годината с наличните 92 млн. лева, колкото са в момента в бюджета на министерството, докъде ще стигнат тези пари за лични асистенти - доникъде. Но явно никой не иска да говори по сериозни теми и въпроси. Явно в момента да се хвърлят цаца, яйца и домати е важното за обществото.

Аз се обръщам към всички, които са против правителството в момента, не се обръщам към шоумените, хората с яйцата и доматите, а към политиците на протеста - могат ли те да застанат пред хората и да поемат отговорността, че хората няма как да живеят добре от 1 януари 2021 г., ако държавата остане без приет бюджет.

Защото всичко, това което се прави в момента, е изключително безотговорно и то е безотговорно към хората.

Коя е Деница Сачева 

Деница Сачева е бакалавър по социална педагогика. Магистър е по връзки с обществеността от СУ “Св. Кл. Охридски” и по здравен мениджмънт.

От 1999 до 2001 г. е началник на кабинета на министъра на здравеопазването, като отговаря за връзките с Международния валутен фонд, Световната банка и Европейската комисия.

Била е зам.-министър на труда и социалната политика във втория кабинет на Бойко Борисов, по-късно зам.-министър на образованието и науката.