Св. мчк Арета живял в град Негран в Омиритската страна Сава. Там имало много християни, но преобладавали юдеи.

Царят на омиритските евреи изгубил битка и решил да отмъсти на християните във владенията си.

За да ги сплаши, заповядал да изгорят на клада всички свещеници, дякони и монаси.

Арета с дружината му от 240 души бил подложен на страшни изтезания. Никакви мъки не разклатили вярата им и по заповед на царя били обезглавени.