Християните Карп и Папила били пример за съгражданите си. Затова те избрали Карп за епископ на град Тиатир, а Папила - за негов дякон.

По време на тържество в чест на езическите богове епископът и дяконът отказали да участват в жертвоприношението.

По заповед на Валерий духовниците били оковани във вериги и развеждани от град на град за присмех на езичниците.

Те обаче намирали утеха в молитвите. Накрая били обезглавени пред християните в родния им град.

Сукот. Религиозен празник на евреите в България