Министърът на околната среда и водите Нона Караджова отмени становището по екологична оценка на директора на РИОСВ-София за съгласуване на Специализиран подробен устройствен план /СПУП/ на туристическа и ски зона "Алеко" и с това на практика държавата каза стоп на този план.
След като в края на август eкспертният екологичен съвет към РИОСВ - София каза да за плана на &ldquo;Туристическа и ски зона Алеко&rdquo;, сега министър Караджова прати този план дАлеко, далеко, поради констатирани несъответствия с екозаконодателството. <br /> <br /> Мотивите, с които се отменя съгласуването, се дължат на факти, които влизат в противоречие с режимите за строителство, въведени в Плана за управление на парк &ldquo;Витоша&rdquo;. В доклада за одобрение на СПУП липсват и оценки за степента на въздействие върху някои местообитания и видове, които са предмет на защитени зони &ldquo;Витоша&rdquo; от мрежата на Натура 2000. В становището на столичната екоинспекция липсва и изрично изискване на оценка за съвместимост при реализация на инвестиционните намерения, което би позволило на инвеститора да прави последващи промени при проектирането.<br /> <br /> Становището на РИОСВ - София беше обжалвано от Държавната агенция по горите, директора на дирекция Природен парк &quot;Витоша&quot;, сдружение &quot;Витоша ски и сноуборд училища&quot;, WFF Дунавско-Карпатска програма, като в медиите се появи отрицателно становище и на други екозащитни организации.<br /> <br /> Планът бе отхвърлен и от бившия кмет на София и настоящ премиер Бойко Борисов още на 23 януари тази година, след негова среща с представители на коалиция &ldquo;За да остане природа в България&rdquo;. Тогава екозащитниците споделиха с Борисов, че нито плана за управление на парк &ldquo;Витоша&rdquo;, нито устройствения закон на София предвиждат ново строителство на Витоша. <br /> <b>Красимир Николов, БЛИЦ<br /> </b>