Жените, навършили 43 години, имат право на безплатни инвитро процедури. Това е окончателното решение на Върховния административен съд.

Върховните магистрати оставиха в сила решение на тричленен състав на ВАС от 1 юли тази година, с което бяха отменени разпоредби от Правилника на центъра за асистирана репродукция на Център за асистирана репродукция, издаден от министъра на здравеопазването, което налагаше забрана за отпускане на финансиране за извършване на този вид медицински процедури.

Разпоредбата на чл. 27, ал. 1, т. 3 е въведена с изменението и допълнението, извършено с Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията на работа и дейността на Център "Фонд за асистирана репродукция", обн., ДВ, бр. 58 от 29.07.2011 г., и гласи: "3. при жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението по чл. 31, ал. 1."

Разпоредбата на чл. 27, ал. 2 е въведена със същото изменение и допълнение на правилника, като в първоначалната си редакция гласи: "(2) Не се извършва финансиране на втори и трети опит по реда на този правилник на жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението за втори и трети опит."

От ВАС поясняват, че по този начин се регламентира допълнителен критерий, съставляващ възрастово ограничение за определяне на лицата за организационно и финансово подпомагане със средства от Центъра за асистирана репродукция, а именно - жени, навършили 43 години към датата на подаване на заявлението.

Магистратите приемат и че при приемането на оспорените разпоредби са допуснати съществени процедурни нарушения в разрез с изискванията на Закона за нормативните актове.

Съгласно съдебната практика на ВАС това е достатъчно основание за отмяна.

Следете актуалните новини с БЛИЦ и в Telegram. Присъединете се в канала тук