Не е новина фактът, че висшистите имат по-малки заплати от тези със средно, а даже и с основно образование, особено ако са на държавна служба, пише Марица.

Проблемът е, че на фона на дефицита на кадри тази тенденция се задълбочава. Например за позициите „старши юрисконсулт“ и младши експерт в отдел "Прилагане на схеми и мерки за подпомагане", обявени за Областна дирекция „Държавен фонд земеделие“ Пловдив, минималният размер на основната заплата е съответно 600 лв. и 590 лв.

Поделението на Националния осигурителен институт в Хасково търси счетоводител, който може да е без стаж, но основната му заплата ще е минимум 700 лв. Същото месечно възнаграждение ще получава и директор Дирекция "Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост" в областна администрация Хасково.

Иначе има изисквания да е магистър, без значение с каква специалност, минимум 4 г. стаж, а владеенето на английски език - предимство.

В същото време чрез Бюрото по труда в Пловдив работодатели търсят чистачи и помощници в домакинства, хотели и учреждения, като обявеното месечно възнаграждение за тях е 1000 лв.

Между 1000 и 1300 лв. дават на работници по довършителни работи в строителството, като този вид наемници са по-желани от майсторите. Естествено и за двата вида дейности основното образование е достатъчно.

Въпреки увеличението на учителските заплати, търсенето на преподаватели по различни предмети както и на начални учители е голямо, особено в навечерието на новата учебна година.

От Бюрото по труда в Пловдив не е обявено каква заплата се предлага на учителите в региона, но за Враца се вижда, че заплатите на учители в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО, тръгват от 1068 лв.

Има глад и за медицински сестри, акушери и готвачи. Обявени са и 20 бройки за машинни оператори в текстилното, шивашкото и кожарското производство. Нито за тях, нито за медицинския персонал не са посочени заплати.

Иначе от многопрофилната болница за активно лечение "Св. Пантелеймон - Пловдив" ЕООД ориентират през jobs.bg кандидатите за работа, че търсят медицински сестри. Те ще получават брутна месечна заплата от 850 до 1300 лв. в зависимост от заработката на отделението.

Средната заплата нагоре

През последните тримесечия България отчита едни от най-високите темпове на нарастване на средната заплата в Европейския съюз - с около 10% на годишна база. Това съобщи министърът на труда и социалната политика Бисер Петков.

По данни на Националния статистически институт средното месечно възнаграждение в България за първото тримесечие на 2019 г. възлиза на около 610 евро, или 1220 лв. За второто тримесечие на годината има нарастваща заетост и намаляваща безработица, достигаща нива от 4,2%. Иначе най-високата средна месечна заплата на Балканите е в Словения - 1113 евро - 2226 лв.