След като новият кмет на район Лозенец Константин Павлов не успя да  построи, сега се е захванал да руши сгради. Административен съд София-град  се произнесе за законнста на сградата "Златен век", но явно някои си мислят, че са над закона.  Явно демоните започват да се вселяват и в новоизбраните общински кметове, които смятат, че за тях законноста не е прерогатив.
Нека Константин Павлов се запознае с рещението на АССГ, оето гласи:

Административен съд София-град отменя със свое решение от 30 юли спирането на строежа на "Златен век".  Нещо повече - сградата има валидно строително разрешително, което веднъж е удължено с промени в Закона за устройство на територията от 2017 г. и втори път - със заповед на главния архитект Здравко Здравков за промяна на инвестиционния проект.

В същото време нека Константин Павлов като член на Градската администрация и гражданин да внесе искане в Народното събрание да промени ЗУТ, които разрешават да се събарят законно построени сгради. И по точно всички тези, които се строят в момента в България законно осланящи се на поправката 153, а те са по-вече от 10. Това би помогнало на всички институции и граждани да избегнат недоразуменията и пупулизма и да стъпят здраво на законова основа.

Изборите свършиха, нека се захванем да градим, а не да рушим.