Днешният ден е обявен за траурен в Перник. Решението е взето след гласуване на Общински съвет на града.
Причина за това е, че днес е погребението на отвлечената и убита ученичка Мирослава Николова. Кметът Росица Янакиева заповяда:<br /> <br /> I. Във връзка с убийството на Мирослава Николова, обявявам 04.02.2012 г. (събота) за ден на траур в Община Перник.<br /> <br /> II. Националното знаме, знамето на Община Перник и знамето на Европейския съюз да бъдат спуснати наполовина в деня на траур.<br /> <br /> III. Забранявам провеждането на публични тържества на територията на Община Перник в деня на траур.<br /> <br /> IV. Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на Секретаря на Община Перник.<br />